SUNTETI INTERESATI DE APLICATIA MERP MANAGER?
PENTRU DETALII SI COMENZI, CONTACTATI-NE!

curs merp manager

CURS MERP MANAGER - MANAGEMENTUL RISCULUI PROFESIONAL

Cum puteţi controla riscurile la locurile de muncă?

Aplicatia MERP MANAGER
 este un instrument excelent, o abordare riguroasă și structurată de identificare, estimare şi evaluare a riscurilor, bazată pe standardul EN ISO 12100/2010, care vă permite să cunoaşteţi şi să ţineţi sub control toate riscurile profesionale dintr-o întreprindere, dar eficacitatea și eficiența unei evaluări de riscuri profesionale depinde și de competența membrilor echipei de evaluare.

Acest curs va ajuta evaluatorii de riscuri profesionale și specialiștii să dezvolte abilitățile necesare pentru a realiza proiecte eficiente în ceea ce privește siguranța locurilor de muncă, a costurilor, a climatului de siguranţă precum și managementul în organizațiile lor.
 
Cursul MERP vă oferă aspecte semnificative, sfaturi și bune practici pe care analiștii le folosesc pentru a efectua eficient analiza riscurilor. Abordarea se dorește a fi una practică și interactivă.

De asemenea, cursul este conceput astfel încât să ofere participanţilor cunoştinţe şi abilităţi practice necesare pentru a efectua şi interpreta o evaluare de riscuri profesionale folosind MERP în special în acele întreprinderi unde există procese tehnologice sau fluxuri de activităţi interdependente, folosind în acest scop exemple şi studii de caz, pentru a se asigura că toate activităţile şi riscurile asociate lor au fost identificate, analizate şi evaluate.

Identificarea pericolelor, a surselor ce generează riscuri profesionale, este fundamentală pentru o lucrare de evaluare a riscurilor, indiferent că este vorba de o clădire în care se desfăşoară preponderent activităţi de birou sau procese dintr-o uzină petro-chimică sau orice alt tip de întreprindere.

Tehnica MERP este practică, bine dezvoltată, utilă în orice tip de evaluare a riscurilor profesionale si este bazata pe legislatia nationala si internationala.

Agenda Cursului

ZIUA I

09:00 - 09:30

Primirea participanților

09:30 - 11:45

-  Introducere. Aspecte legislative.
- Concepte de managementul siguranței proceselor și evaluare a riscurilor profesionale
- Prezentarea standardelor internaţionale pe care se bazează MERP: ISO 12100/2010, ISO 13849-1

11:45 – 12:15

Coffee break

12:15 - 14:30

Tehnici superioare de identificare, estimare şi evaluare a riscurilor profesionale
Echipa MERP: importanța, componența, roluri și responsabilități

14:30 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

Metodologia & Abordarea MERP pentru evaluarea riscurilor profesionale din România la standarde Europene
Discuții libere, întrebări, concluzii

ZIUA II

09:00 - 09:30

Primirea participanților

09:30 - 11:45

MERP - Exemple, Studii de caz - Aplicație software: MERP Manager

11:45 – 12:15

Coffee break

12:15 - 14:30

- Exemple practice de utilizare MERP cu ajutorul aplicaţiei MERP Manager
- Compararea MERP cu alte tehnici de analiză a riscurilor profesionale

14:30 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

- Test
- Discuții libere, întrebări, concluzii, înmânarea diplomelor de participare

OBIECTIVELE CURSULUI MERP MANAGER

Punerea la dispoziţia participantilor a informaţiilor privind fundamentele conceptuale şi practice privind tehnica MERP şi a le prezenta importanţa şi eficienţa acestei tehnici pentru evaluarea riscurilor profesionale din întreprinderile din România.

Obţinerea abilităţilor de utilizare a MERP prin exemple şi studii de caz.

APLICATIA SOFTWARE - MERP MANAGER

Participanţilor li se va oferi o licenţă a aplicației precum şi informaţiile necesare utilizării acesteia.

CUI SE ADRESEAZA CURSUL MERP MANAGER

evaluatorilor de riscuri profesionale,
experţilor,
tehnicienilor,
specialiştilor SSM,
proiectanților,
arhitecţilor şi coordonatorilor de şantiere,
auditorilor,
inginerilor de proces,
tehnicienilor şi supervizorilor,
managerilor de uzine şi fabrici,
managerilor de proiecte din orice domeniu de activitate (petrol & gaze, termocentrale, hidrocentrale, construcții de mașini, instalații industriale, software, utilaj greu, minerit etc.),
responsabililor cu mentenanţa proceselor,
responsabililor cu sistemele de siguranţă,
operatorilor de instalaţii,
personalului de întreţinere.

Toate cursurile de formare (inclusiv aplicaţia software) pot fi adaptate pentru a se potrivi organizației dumneavoastră. Cursul poate avea loc la locațiile noastre sau la sediul companiei dumneavoastră.

VETI PLECA ACASA CU

aplicația software MERP Manager (ultima versiune, o licență pentru fiecare participant)
prezentarea în format PowerPoint
mapa în care sunt incluse diferite formulare și informații
diploma de participare

TARIF DE PARTICIPARE: 870 RON

Durata Cursului: 2 zile, 6 ore/zi
Locaţia: București, str. Valter Mărăcineanu nr. 2 (sediul ARSSM)

DORITI SA VA INSCRIE-TI LA CURSUL MERP MANAGER?
PENTRU DETALII SI INSCRIERI, CONTACTATI-NE!

© Copyright 2019 - Merp Manager. Toate drepturile rezervate. Un produs Adria Expert Evaluare riscuri profesionale (SSM)