Metoda MERP este dezvoltata de ADRIA EXPERT si este un instrument excelent, o abordare riguroasă și structurată de identificare, estimare şi evaluare a riscurilor, bazată pe standardul EN ISO 12100/2010, care vă permite să cunoaşteţi şi să ţineţi sub control toate riscurile profesionale dintr-o întreprindere, dar eficacitatea și eficiența unei evaluări de riscuri profesionale depinde și de competența membrilor echipei de evaluare.
Identificarea pericolelor, a surselor ce generează riscuri profesionale, este fundamentală pentru o lucrare de evaluare a riscurilor, indiferent că este vorba de o clădire în care se desfăşoară preponderent activităţi de birou sau procese dintr-o uzină petro-chimică sau orice alt tip de întreprindere.
Tehnica MERP este practică, bine dezvoltată și este utilă în orice tip de evaluare a riscurilor profesionale.

Prin intermediul acestei aplicatii software se realizeaza o evaluare a riscurilor, bazata pe identificarea, analiza, estimarea și evaluarea riscurilor, și luarea celor mai eficiente masuri de prevenire și protectie.

Aplicatia software MERP este destinata oricarei societati comerciale considerata sistem de munca, pentru care Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 cu modificarile ulterioare stabileste obligativitatea evaluarii riscurilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, pentru toate locurile de munca din cadrul sistemului de munca analizat.

Adria Expert, sub egida ARSSM Filiala Bucureşti-Ilfov, are plăcerea să vă invite la cursul de formare profesională continuă, cu durata de două zile, în metodologia și tehnicile M E R P .

Participarea la acest curs va aduce cele mai bune rezultate pe termen lung în activitatea desfăşurată în întreprinderea/ instituţia dumneavoastră şi vă va îmbunătăţi într-un mod semnificativ abilităţile de analizare, estimare, evaluare şi de tratare ale riscurilor profesionale.