Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala reprezinta o etapa importanta ce cuprinde urmatoarele:
– Delimitarea sistemului de muncă analizat;
Constituirea echipei de evaluare;
– Identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;
– Stabilirea consecinţelor asupra organismului uman;
– Încadrarea consecinţelor în clase de gravitate si de frecventa;
– Încadrarea în nivelul de risc determinând nivelul de risc global;
– Ierarhizarea factorilor de risc în ordinea descrescătoare a nivelurilor de risc;
– Stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
– Intocmirea Planului de Prevenire si protectie conform H.G.1425/2006 in urma evaluarii de riscuri;
– Intocmirea Fiselor de Masuri, in urma Evaluarii de Riscuri.

Prin intermediul acestei aplicatii software se realizeaza o evaluare a riscurilor, bazata pe identificarea, analiza, estimarea și evaluarea riscurilor, și luarea celor mai eficiente masuri de prevenire și protectie.

Aplicatia software MERP este destinata oricarei societati comerciale considerata sistem de munca, pentru care Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 cu modificarile ulterioare stabileste obligativitatea evaluarii riscurilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, pentru toate locurile de munca din cadrul sistemului de munca analizat.